Over de Stichting

De stichting St Gabriel’s hospital Malawi is in december 2007 opgericht met als doelstelling bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van het ziekenhuis, niet alleen met geldelijke steun, maar ook met actief meedenken en met daden en doen. Omdat het St.Gabriel’s al veel steun krijgt vanuit Luxemburg en andere landen, hebben we in augustus 2010 via een aparte notariële akte onze stichtingsdoelstelling verruimd, zonder overigens de naam te veranderen. We zijn er nu voor alle missie gezondheids instellingen in de Central Region van Malawi. Vooral de health clinics of community hospitals hebben nu onze voorkeur en niet de grote missieziekenhuizen. Veel van die health centres worden door Malawiaanse zusterordes geleid. Daar is voor ons veel te doen en te helpen. Omdat ze klein zijn is het voor hen veel moeilijker om aan fondsen te komen. Alleen al de weg naar deze clinics toe is vaak een avontuur op zich: hoe verder weg van de hoofdstad, hoe boeiender en uitdagender.

Malawi is een arm land. De kosten voor een redelijke gezondheidszorg kunnen bij lange na niet betaald worden uit de bijdragen van de patiënten. Onze hulp is zinvol en nodig. Met de uitgebreide ervaring en expertise van de 4 bestuursleden is het niet alleen geld geven, maar juist veel meer meedenken en plannen ontwikkelen samen met de locale partners en die ook samen uitvoeren. Op deze manier willen wij het beperkte budget, dat we hebben, zo goed mogelijk besteden.

Omdat alle 4 de bestuurleden regelmatig in Malawi komen, of daar permanent wonen zoals Willem, kunnen ze aanvragen voor hulp goed bekijken en beoordelen. Bij voorkeur gaan we ook ter plaatse kijken. Er is in Malawi nog al eens de gewoonte om meer te vragen, dan echt nodig is. We hebben de regel, dat we Sinterklaas niet zijn en niet willen zijn. We werken samen met de aannemer Emmanuel Chipatula. Hij voert onze bouwplannen uit en wordt door de stichting betaald op basis van gemaakte kosten plus een vergoeding voor zijn reiskosten en supervisie uren. Tot nog toe werkt dit systeem zo heel goed voor alle partijen.

Ontwikkelingshulp is een zaak voor iedereen. Onze stichting speelt een bescheiden rol. Samen met alle mensen die de stichting steunen willen we iets goeds doen…

Beleidsplan 2011-2015

In het kort

Onze stichting is klein van opzet. Wij richten ons op concrete en specifieke doelen. Geografisch betreft het de missie-gezondheidsinstellingen in de Central Region van Malawi. In de statuten staan de 3 hoofd doelen, het zijn onze kernactiviteiten: we werken aan iets, we geven er geld voor en we zorgen dat het allemaal goed loopt: arbeid, middelen en kennis. Vaak vallen die drie mooi samen in een project.

In dit beleidsplan voor de komende 5 jaar willen we duidelijk omschrijven wat en hoe we onze doestellingen willen bereiken.

Ons motto blijft: Kleinschalig, doelgericht en 100% effectief.

We willen onze donateurs goed informeren, veel aandacht aan onze nieuwsbrieven besteden, een website opzetten en laten zien dat alle bijdragen op de juiste plaats terecht komen. We zullen dus ook een goede verantwoording afleggen.

Voor het volledige verslag click hier.

map