Bestuur

De stichting heeft 4 bestuurleden: waarvan 3 in Nederland en Willem Kerkhof in Namitete in Malawi woont. Een belangrijke taak van het bestuur is het zo efficient mogelijk verdelen van het butgetover de projecten; die worden van alle kanten bekeken en met de kennis en ervaring van de verschillende bestuursleden beoordeeld. De bestuursleden ontvangen geen enkele financiële vergoeding voor hun diensten terwijl zij bovendien de reis- en verblijfkosten zelf grotendeels betalen. Meer over hen, hun werk en hun bezigheden.

Bestuursleden

Jacob van Wijk, Voorzitter

jacob

De voorzitter, is de oprichter van de stichting. Sinds januari 2008 werkt hij 2 periodes van telkens enkele maanden per jaar in het St.Gabriel’s Hospital op de kinderafdeling. De tijd in Malawi wordt ook gebruikt om met allerlei zaken en projecten van de stichting bezig te zijn. Net zo goed als hij ook in Nederland druk is met klussen en projecten voor Malawi. 1 Januari 2003 met pensioen gegaan, blijft hij als huisarts in Nederland actief. Het daarmee verdiende geld kan goed gebruikt worden via de stichting in Malawi. Van 1969 tot 1972 was hij de hospital arts in het St Gabriel’s ziekenhuis, dus geen onbekende in Namitete.Giel de Pooter, Penningmeester

giel

Vanwege zijn financiële ervaring als penningmeester heeft Giel naast diverse ondersteunende taken het penningmeesterschap van de stichting op zich genomen. Na ruim 35 jaar werkzaam geweest als wetenschappelijk medewerker in de chemie research heeft Giel zich o.a. verdiept in de negatieve gezondheidsaspecten van de traditionele, houtverslindende kookmethodes in Malawi. Hij wil samen met de anderen in het team zich inzetten om gezondere en efficiëntere methodes in de dorpen te introduceren.Willem Kerkhof, Witte Pater

willem

Als bestuurslid onze permanente vertegenwoordiger in Malawi. Hij is de hospital chaplain, ziekenhuis pastor, van het St.Gabriel’s hospital in Namitete. Hij heeft ruim 40 jaar ervaring in de central region van Malawi.