Jaarverslagen

2019

Jaarverslagen 2019

Madisi beter maken...solar

Onze stichting doet het goed. We blijven kleinschalig, wel met grote resultaten en we zijn 100 procent effectief en productief. Wij bestaan nu 12 jaar, met een energiek bestuur, dat actief is en ... leeftijd schijnt dat niet te temperen. Goede reden om door te gaan met vertrouwen op de toekomst, te beginnen in het nieuwe jaar 2020. Het mooie is, dat we het samen doen, samen met de Malawische bestuurders van de projecten, waar we dan met gezamelijke inzet aan werken....accu


We kunnen terug kijken op een bijzonder goed jaar 2019. Op 1 januari werd in het Madisi Hospital de vernieuwde labour ward, = de verlosafdeling-, in gebruik genomen. Het aantal bevallingen is tot ruim boven de 100 per maandgestegen. Een jaar geleden zat het onder de 100. Bezoekers, ook de officielen van het ministerie, zijn vol lof en bewondering, als ze de mooie, kleurrijke, maar ook de praktische inrichting zien van deze vernieuwde ziekenhuis afdeling.


lamp


In de Nieuwsbrief van september was al veel te lezen over het nieuwe, grote zonne-panelen -systeem dat op 16 augustus zijn werk ging doen. Iedereen is er blij mee. Het ziekenhuis gebruikt nog wel stroom van ESCOM, dat is het Malawische netwerk, maar veel minder, wat geld uitspaart. Escom valt regelmatig uit en dan nemen de 52 accu's het over. Het project is één grote verbetering, maar was wel duur: 74 duizend euro. We hebben het geld bij elkaar kunnen krijgen ... het kostte wel een cent....


mensen


Een grote aanwinst in 2019 was ook het in elkaar zetten en in gebruik nemen van de tandartsen stoel. Jammer dat nog niet alles goed werkt, met name het boren lukt niet, deed het eerst wel, maar dat komt goed...Wij zijn goede klant bij MEDIC in Apeldoorn, een nuttige, goede organisatie: zij maken gebruikte medische apparatuur weer geschikt voor een 2de leven in arme landen. In maart haalden we daar een zeer goede operatietafel op; een maand eerder een patienten monitor en nu in december: instrumenten en apparaten voor een nieuw in te richten oogheelkunde behandelkamer. In 2020 gaat Madisi ziekenhuis met steun van onze stichting de OPD vernieuwen, dat wordt dan een uitgebreide verbouwing. OPD staat voor: Out Patients Department, waar mensen ambulant behandeld worden.vrouwen

We kregen 2 donaties uit Duitsland, samen € 4800,- voor nieuwe bedden en een CPAP apparaat voor adem ondersteuning bij kinderen. Mooi, dat andere organisaties ons weten te vinden. In november gingen we, een groepje van 5 personen, een vrouw van 75 jaar, Josophina, thuis, in haar dorp op zoeken; 8 km buiten het ziekenhuis. Ze was o.a. sterk vermagerd; bij een 2de bezoek, woog ze 32Kg: 4 kg aangekomen in 3 weken. Het is mooi om zo af en toe te zien waar de mensen, onze patiënten, vandaan komen. In "onze" wereld is thuiszorg normaal: in Madisi is het een grote uitzondering.


In al deze jaren is de politieke en economische toestand in Malawi niets verbeterd: op deze manier komt Malawi niet verder, zo komen ze nooit uit het slob. De bijdragen van onze stichting vult gaten, die allang gedicht hadden kunnen zijn. Wij gaan door: het zijn een paar druppels op een gloeiende plaat, maar wel de moeite waard.. toch?


Veel dank voor alle bijdragen en de donaties. Dank namens de mensen in Malawi en namens die grote groep toegewijde vrouwen en mannen die Madisi Hospital een goede, heilzame plek voor de zieken laat zijn.

Ik wens iedereen een succesrijk, gezond en een vrijgevig nieuw jaar

Jacob van Wijk, voorzitter2018

Jaarverslagen 2018

Madisi beter maken...staff

2018 Was een uitzonderlijk jaar voor onze stichting: veel gebeurd, veel nieuwe ontwikkelingen. Echter: het ging allemaal niet vanzelf; het bestuur had er hun handen vol aan: in dit jaarverslag verder het hoe en wat...We begonnen aan een nieuw tijdperk; het St. Gabriel’s Hospital in Namitete hebben we na 10 mooie jaren achter ons gelaten, nou ja: moeten laten... Helaas zit het nog in de naam van onze stichting. Dit jaar was Madisi Hosptal ons voornaamste werkterrein. Maandag 18 juni was een mijlpaal, ik ging in mijn mooi verbouwde huis in Madisi wonen. We hebben in hoog tempo veel mooie dingen tot stand gebracht: Een nieuwe Post-Natal ward werd in juni, juli gebouwd: toen die klaar was, kon die direct als tijdelijke, vervangende verlos afdeling dienst doen. De bestaande verlosafdeling ging in zijn geheel op de schop.desk


Daar is tot eind december hard aan gewerkt. De prematuren kamer werd ook vernieuwd, er werd een nursery, dat is een zuigelingen kamer, gecreëerd, er kwam een staffroom, toiletten werden vernieuwd en zo nog meer. Dit alles was eind december klaar en..dat mag gezegd worden,- het is allemaal geweldig mooi geworden. Bovenste foto: nog in de voorlopige verlosafdeling; daaronder de nieuwe verlosafdeling. We keken wel een paar keer op de kale bodem van onze schatkist; gelukkig kwamen er extra donaties binnen, een keer zelfs € 11500,-- in een keer. Wees gerust, we kunnen het jaar afsluiten zonder schulden, want dat doen wij niet.


Wij zijn in oktober in contact gekomen met de Nederlandse stichting Warm Hart Voor Malawi. Zij richten zich vooral op educatie, onderwijs, maar hebben ook een tak die gezondheidszorg ondersteunt en dat in hetzelfde gebied als waar wij werken. Zij willen hun bouwprojecten beter gecontroleerd laten worden. Onze manier van werken is wat ze zoeken: onze aannemer Emmanuel Chipatula is betrouwbaar; hij levert werk af op hoog niveau. Hij werkt op kosten basis, dat is goed te controleren. Willen en ik zelf, wij kunnen door onze aanwezigheid in Malawi, een project op de voet volgen, dat doen we ook altijd.

We hebben met Warme Hart voor Malawi een gezamenlijk project gevonden: we gaan het Madisi ziekenhuis voorzien van een zonnepanelen systeem. We beginnen met een goede basis constructie, dat later uitgebreid kan worden. Het gaat veel geld kosten, maar dan heb je ook wat. De voordelen springen er uit: op de 1ste plaats: veel minder afhankelijk zijn van het Malawische elektriciteits net, dat maar de helft van de tijd stroom levert. Ten tweede: lagere electriciteits rekening en lagere diesel kosten voor de generator. Het begin kapitaal is € 30.000,-dat is: € 15.000,- van iedere stichting: mooi voor een start. Er is meer nodig, maar dat komt er wel!!. Een tip: je kunt je donatie oormerken met “Zonnepanelen”. Mocht je ooit een keer komen kijken en het licht blijft schijnen, dan weet je dat het van jouw donatie kwam...truck

In april heeft DHIN (= Dental Health International Nederland) een gebruikte, helemaal gereviseerde tandartsen stoel-met-toebehoren toegezegd aan Madisi hospital voor € 2510,-- Daar kwam € 2000,- bij voor transport en invoerkosten. Madisi heeft al 3 jaar een goede dental therapist. Samen met hem gaan we een dental practice, een tandartsen praktijk, opzetten en inrichten. Eerst moet er verbouwd worden. Aan één bestaande kamer voegen we een 2de toe, daarnaast een voorraadkamer en een wachtkamer. Het gaat een succes worden en…. extra inkomsten opleveren voor het ziekenhuis. Laatste nieuwtje: na 10 jaar trouwe dienst is mijn Nissan pick-up-je onlangs vervangen door een Nissan Xtrail.

Ik wens iedereen fijne feestdagen

en een gezond, energiek en vrijgevig nieuw jaar,

Jacob van Wijk, voorzitter2017

Jaarverslagen 2017

Deze brief moge wat licht en warmte brengen in deze donkere dagen bij het begin van het nieuwe jaar.measure

Onze stichting bestaat 10 jaar. Op 19 december 2007 werden de statuten bij de notaris in Rotterdam getekend. In een statutenwijziging, 3 jaar later in augustus 2010, werden de doelstellingen van de stichting uitgebreid naar hulp aan en ondersteuning van missie ziekenhuizen en health centres in een groot gebied rondom Namitete en niet alleen ten behoeve van het St. Gabriel’s Hospital. De naam bleef hetzelfde. Die uitbreiding hebben we echt waar gemaakt. Het is een lange lijst van namen: Guilleme, Ludzi, Nambuma, Chitala en Ngodzi. Ook gingen we naar naar Kanyama en Tsangano, in het Dedza diocese: daar hebben we gebouwd en ondersteuning gegeven, alleen Dedza diocese is te ver weg gebleken; te lange afstanden.ambulance


In Madisi hospital zijn we pas in maart 2015 begonnen; we hebben er van meet af aan veel energie in gestoken. We zagen dat ondersteuning ECHT zinvol was; we gaan er mee door. We hebben in de eerste helft van dit jaar de bouw en verbouw van de nieuwe kinderafdeling kunnen voltooien; het resultaat is prachtig geworden. Hierbij een foto van de centrale verpleegsters post; Emmanuel, onze bouwer, staat erop: het is allemaal eigen ontwerp.


batteries

Er kwam ook een prachtige nieuwe ambulance voorrijden, gedeeltelijk uit privé fondsen, gedeeltelijk door onze stichting betaald. Op 9 november hebben we nog een zitbank in de ambulance gemonteerd. Ik wou zelf zien hoe het zat… Dat op 10 augustus de aartsbisschop van Lilongwe de nieuwe kinderafdeling en de ambulance heeft ingezegend, was al te lezen in een aparte nieuwsbrief in september. Voor 2018 blijft Madisi hoog op de lijst staan. Er komt weer een verbouwing, nu niet zo groot: een post-natal afdeling voor de moeders die bevallen zijn. Deze komt naast de verloskamer. We gaan ook het zonnen-paneel systeem uitbreiden: hierbij een foto van wat er al is. We breiden het systeem van nood-verlichting verder uit; de electriciteits voorziening is Malawi is nu slechter dan ooit.

Het stichtingsbestuur zat niet stil. Ons devies blijft, kleinschalig en 100% effectief. Er waren 3 vergaderingen. Giel, onze penningmeester, zorgt elk jaar weer voor correcte financiële jaarverslagen die op onze website zijn in te zien.trike

Mijn werk als arts op de kinderafdeling is ten einde gekomen: ik word daar niet meer gewenst. Mijn werk voor onze stichting gaat gewoon door. De redenen voor mijn vertrek zijn complex; ik zelf vind het ten onrechte. Ik heb 10 jaar lang met veel zorg en met veel medische interesse mijn best gedaan; het zij zo. Ik heb veel kennis in tuberculose bij kinderen opgedaan; daarom hier nog een laatste plaatje van Olipia, een meisje van 3,5, die herstelde van een zeer ernstige long TB; ze heeft het gehaald, haar moeder lacht… ik zal haar nooit vergeten; vlak voor mijn vertrek kon ze naar huis.

Allen, die onze stichting een goed hart toedragen, wil ik danken voor jullie steun.

Ik wens eenieder een gelukkig, gezond en … vrijgevig 2018.

Rotterdam, warme groet, Jacob van Wijk, voorzitterwinkel

Sinds een half jaar staat er een doodskisten winkeltje langs de weg naar het ziekenhuis; iemand met zakelijk inzicht…. Mij gaf het een glimlach… Zo kun je van tevoren uitkiezen.

2016

Jaarverslagen 2016

2016 was weer een goed jaar voor de stichting. Er gebeurde veel, het bestuur zat niet stil, handen werden uit de mouwen gestoken: veel kleine projecten, maar ook een paar grote. Ons jaarbudget stroomde leeg en dat met dank aan onze gulle gevers.ambulance

Op 14 maart 2016 zaten Willem en ik voor de eerste keer samen aan tafel met het bestuur van het Madisi hospital: het was vooral luisteren, we hoefden niet veel te zeggen. Het ziekenhuis had het jaar daarvoor een nieuw bestuur gekregen; hun grote opgave was om het ziekenhuis weer goed te laten functioneren, anders gezegd: uit het slop te halen. De rondleiding door het ziekenhuis liet weinig goeds zien: gebrek aan onderhoud, gebrek aan middelen, aan apparatuur, aan zowat alles. We hebben in de maanden daarna gezamenlijk al heel wat kunnen doen. Een bij MIVA ingediende aanvraag voor een nieuwe ambulance werd na 9 maanden afgewezen.pickup


We besloten om er dan maar zelf een te kopen. Het is een Ford Ranger Pickup met canopy geworden. De inrichting is heel eenvoudig; het voornaamste in Malawi is dat er aan alle kanten Ambulance opstaat en dat er een zwaailicht en sirene opzitten. Op 29 maart 2017 was de overdracht; iedereen blij en vrolijk met een dansje bij de auto.


ward

In september begon Emmanuel Chipatula, onze aannemer, in Madisi aan de verbouwing en opnieuw inrichten van de paediatric ward, de kinderafdeling. Eind december al grotendeels klaar. Vier kamers werden omgebouwd tot een grote, overzichtelijke ziekenzaal met tussenmuurtjes, daarbij een verpleegsterspost en een nieuwe vergrote behandelkamer met ruimte voor een paar extra intensive care bedden. De bestaande toiletten en douches werden opnieuw gebouwd: ruimer, mooi betegeld en alles keurig in heldere kleuren geschilderd…..

Wat de financiën betreft: het hele jaarbudget werd uitgegeven: het meeste ging naar het Madisi project. Het in 2015 aangeschafte systeem waarmee zelf zuurstofflessen gevuld kunnen worden, voldoet uitermate goed. We hebben in 2016 2 nieuwe zuurstofflessen erbij gekocht: ze zijn en blijven een grote aanwinst in het ziekenhuis. Op de foto staat een jongetje samen met zijn zuurstoffles voor het röntgenapparaat.

Ons bestuur heeft in 2016 3 keer vergaderd. Het jaarlijks financieel verslag is te zien op onze website. Kijk op de website ook naar de uitgebreide berichtgeving van Giel over Clean Cooking.kind

Onze stichting is nog steeds springlevend; we zijn kleinschalig, 100% efficient en zo gaan we verder.

Onze stichting bestaat nu 9 jaar; ze is nog altijd springlevend en wij, het bestuur, nog steeds enthousiast en actief. Ons motto blijft: Kleinschalig, 100% effectief. Niks aan de strijkstok….

Alle donateurs: hartelijk dank voor al jullie giften. De mensen in Malawi zijn er echt blij mee.

Warme groet uit Namitete
Jacob van Wijk, Voorzitter.2015

Jaarverslagen 2015

In het afgelopen jaar hebben we met onze stichting goed zaken gedaan. We gaan verder; er is nog genoeg te doen in het nieuwe jaar 2016. Er waren 3 grote uitgaven: een nieuw staff huis in het Health Centre Chitala; De sleutels werden op 13 maart in een mooie ceremonie overgedragen: er waren toespraken, er werd gezongen en gedanst, chips gegeten, fanta gedronken en door Willem Kerkhof werd het huis ingezegend: .. of je het nou gelooft of niet, dat maakte het huis nog beter, nog mooier, dan het door Emmanuel al was gebouwd. Bij dit plechtige moment was ons hele bestuur aanwezig.


chitala

Een ander project was de aanschaf van een zuurstof compressie apparaat waarmee handzame, 2 liter, aluminium cylinders kunnen worden gevuld. Ze zijn begin 2016 per container uit Luxemburg aangekomen. Hoe nuttig ze zijn zullen we later vertellen. Het derde grote project is de renovatie van een van de 2 hostels bij het ziekenhuis. Onze stichting draagt in 2015 8000 euro bij aan dit project, dat verder uit eigen middelen gefinancieerd wordt. Het is mooi om te zien hoe elk van de 10 appartementen door het werk van Emmanuel’s mannen opgeknapt en mooi wordt. Zo wordt elke badkamer helemaal betegeld, krijgt een wasbak met spiegel erboven en… uit de douche komt nu warm water. De bewoners, meestal een verpleegkundige, ze zijn er zeer tevreden mee. Wat we verder deden met het geld van jullie, de donors: vele kleinere en soms grotere zaken en projectjes


lamp

Al enkele jaren voorzien we de verschillende afdelingen van het St. Gabriel’s van een digitale bloeddruk meter. Dat wordt erg gewaardeerd en ze zijn ook beter dan de gewone meters. Ze hebben ieder 4 oplaadbare AA batterijen. In de farmacy, de apotheek, hebben we één oplader geplaatst. Het kost allemaal niet zo veel, het is de organisatie ervan en iedereen is er op deze manier tevreden mee. Het zelfde geldt voor digitale weegschalen, betrouwbaar en nauwkeurig. Inmiddels staan er 4 in het ziekenhuis. Ze zijn in mijn altijd-overvolle-koffers meegenomen. Infrarood warmte-lampen, om onderkoelde kinderen op te warmen. We hebben er nu 2. In oktober en november kreeg de behandelruimte van de kinderafdeling een uitbreiding, een extra ruimte erbij; daarvoor hebben wij LED-onderzoeks lampen en tafels aangeschaft. Hier een foto hoe dat er op een avond uitzietruimte

In november hebben Willem, Giel en ikzelf 2 keer het St.Joseph Community hospital in Ludzi bezocht. De verlosafdeling vroeg om een Doppler, een bloeddrukmeter en 2 stethoscopen. Die hebben we inmiddels overhandigd. We zagen in de patienten keuken dat van de 3 jaar geleden geplaatste en intensief gebruikte kacheltjes niet veel meer over was. Ze zijn inmiddels alle 15 vervangen door een nieuw model; maar zien hoe lang die het uithouden. Ik ben in 2015 4 keer naar Malawi gevlogen. Bij elkaar waren het 7 maanden. Het verbaast me telkens weer hoe snel ik weer thuis ben, de draad oppak en altijd weer de volgende morgen op de kinderafdeling ben: want die kinderen, die tellen het meest.

Ons bestuur heeft in 2015 2 keer officieel vergaderd, een keer in Namitete. Het jaarlijks financieel verslag is in te zien op onze website. In 2016 gaat Emmanuel in het St.Gabriel’s een nursery, een ruimte voor pasgeborenen, aan de verloskamer aanbouwen; waarschijnlijk kan onze stichting dat financieren, het zal rond de 10 duizend euro zijn. Verder gaan we weer kijken waar de nood hoog is in de health centres; de behoefte aan allerlei soorten steun is altijd groot. Onze stichting is nog steeds springlevend; we zijn kleinschalig, 100% efficient en zo gaan we verder.

Warme groet uit Namitete
Jacob van Wijk, Voorzitter.2014

Jaarverslagen 2014

Een nieuw jaar; mooie gelegenheid om op 2014 terug te kijken en om vooruit te blikken in 2015. Onze stichting bestaat nu 7 jaar, op 17 december 2007 was de oprichting bij de notaris. We hebben veel bereikt, elk jaar was weer anders en altijd waren er nieuwe ontwikkelingen, nieuwe projecten en andere problemen. We blijven steeds leren van wat we goed doen, maar ook van wat niet lukte of mis ging. Afgelopen september is Max Meis, onze secretaris, terug getreden. Toenemende drukte op zijn werk en in zijn persoonlijk leven was de reden. Veel dank, Max, voor je bijdrage, je grote steun en je heldere kijk op problemen in derde wereld landen en dan met name Malawi. De stichting heeft heel veel aan je gehad.


cot

Enkele feiten en resultaten:

In 2014 hebben we een mooie, degelijke staff woning gebouwd op het terrein van het health centre Thavite. Hoe zeer zo’n woonhuis ook gewenst wordt, voor ons jaarlijks budget is het gewoon te duur. Dat weten we nu en toch zijn we er tevreden over; de medewerkers van Thavite en de Theresian sisters van Salima zijn helemaal blij met het nieuwe huis. Emmanuel Chipatula, onze bouwer, is in december toch met een volgend huis begonnen, een stukje kleiner. Het wordt gebouwd in Chitala. Daarvoor zijn wel extra donors gevonden en onze stichting betaalt ongeveer de helft.


badge

Naambordjes

Het naambordjes systeem is een succes. Ze worden door veel stafleden met trots gedragen. Ze zijn duur, hebben kwaliteit en een mooie vorm; ik print zelf tot nog toe de naamkaartjes.


In juni kwam het bouwpakket voor een HEBI couveuze aan. Helaas, een foto ontbreekt. Het is een Nederlands product, ontworpen voor ontwikkelingslanden: eenvoudig te bedieneen en veilig in gebruik Afgelopen jaar hebben Emmanuel en ik 3 kunststof watertanks gerepareerd, afkomstig van verschillende health centres. Inmiddels hebben we onze eigen techniek ontwikkeld. Er moet wel een persoon die ton in kruipen om van binnen uit te werken. Het is een hele klus, kost echter niet veel geld en levert wel veel tevredenheid op. Een nieuwe ton kost al gauw €500.cooking

Kacheltjes

Giel de Pooter, onze penningmeester, is inmiddels de expert op gebied van wat heet: clean cooking; het promoten van deze hypermoderne efficiente hout- kacheltjes, die zo nodig zijn om brandhout te sparen. Ze bevorderen de gezondheid van de moeders met hun kinderen, die veel minder in de rook zitten als ze het dagelijkse eten koken. Op onze website is daar nog meer over te lezen. Op de foto is het nieuwste model van Envirofit te zien: het is goedkoper en nog efficienter.


tank

Komend Jaar

25 Januari vertrek ik weer naar Namitete voor 2 maanden. Ik zou het niet doen, als ik het niet graag deed. De kinderen beter maken, soms is dat net op het nippertje, het geeft veel voldoening, vooral ook in samenwerking met de Malawische collega’s en de verpleging. Die kinderen, ze hebben zo veel te winnen; daar mijn energie en liefde in steken: ik doe het graag. Tot zo ver enkele grote projecten; daarnaast zijn er heel veel kleinere in het St.Gabriel’s en in de verschillende health centres: te veel om op te noemen…. Ondertussen vlieg ik op en neer, dat gereis neem ik maar op de koop toe. Giel komt in februari weer op werkbezoek. Hij zal veel tijd besteden aan de verdere ontwikkeling van zijn clean cooking projecten. We gaan weer,- Giel, Willem en ikzelf,- een aantal health centres bezoeken; we luisteren en kijken en overleggen met de locale staf over wat het beste gedaan zou kunnen worden en waar onze ondersteuning zinvol is. Waarschijnlijk ga ik ook in 2015 weer 3 keer telkens voor 2 maanden naar Namitete. Dit schema bevalt me goed.

Wij, het bestuur van de stichting, danken alle milde gevers voor hun bijdragen en.. wensen iedereen een gezond en goed 2015
Jacob van Wijk, Voorzitter.2013

Jaarverslagen 2013

Beste vrienden van de stichting St.Gabriel’s

We kijken vooruit, ook in Malawi gaat het leven verder. Als bestuur zijn we tevreden over hoe het in 2013 gegaan is en wat we bereikt hebben. Ik zal in deze nieuwsbrief daarvan verslag doen. Er is het afgelopen jaar vaak en soms veel geld overgemaakt op de bankrekening van onze stichting; soms ook gewoon contant geld gegeven. Dank voor al deze steun, dank namens de mensen in Malawi. Denken en doen staat bij ons voorop: goed met elkaar overleggen en samen met onze partners in Malawi plannen maken. We voeren die ook uit en dan,… ja, dan… is er ook geld nodig.doorway

Thavite

In februari bezochten Giel en ik voor het eerst het health centre in Thavite. Het ligt aan de grote weg naar Nkhotakota. Sister Anna van de Theresian sisters was aanwezig, ook Emmanuel Chipatula, onze bouwer. De vraag was of de maternity, in feite de verloskamer, kon worden uitgebreid. Ter plekke hebben we gezamelijk de plannen gemaakt; Emmanuel ging een paar maanden later al aan de slag. Thavite health centre doet bijna 100 bevallingen per maand en dan is een verlosbed echt te weinig. In november hebben Willem en ik het resultaat bekeken. Het is een mooie extra ruimte geworden, alleen was het nog leeg, nog zonder verlosbedden. De vraag van sister Anna was... of wij ook daar voor konden zorgen. En verder.. als je er toch bent:.... de watertank lekte al heel lang. Die tanks zijn van kunststof en niet altijd van de beste kwaliteit.examination

Gelukkig zijn de regens in Namitete half december 2013, nog op tijd, begonnen. Het is verder afwachten of het voldoende blijft regenen. De meeste Malawiers zijn afhankelijk van wat hun stukje land hen opbrengt: op de eerste plaats om zich, hun gezin, te kunnen voeden, om in leven te blijven. Wat ze extra kunnen verbouwen, kan verkocht worden voor wat geld. Voor hen is het leven altijd heel! Duur!!

St Gabriel’s Hospital

Ik ben in 2013 drie keer 2 maanden in Namitete geweest: best wel veel. Ik zou het niet doen als ik het niet graag deed. Mijn eigen huis daar maakt het ook aantrekkelijk voor me. Met eigen ogen zie ik dan weer, dat het St.Gabriel’s hospital het goed doet. De mensen, de patienten, ze komen volop, de afdelingen liggen meestal vol. De kinder afdeling ook, maar omdat die met 100 bedden erg groot is, zijn we al tevreden met de helft daarvan.

Het is het tweede jaar van de nieuwe hospital director, dr. Mbeya. Ik vind dat hij de juiste man is op de juiste plaats. In mei is Peter Nitschke gekomen, een duitse internist met extra aandacht voor endoscopie en echo-onderzoek. Hij is al met pensioen, maar wil het daarbij niet laten zitten:... ik ken dat....

De duitse chirurg is vertrokken, zijn contract liep eind 2013 af, nu is er een chirurg uit Oostenrijk: Reimar Luib. Het zouden eigenlijkmedische specialisten uit Malawi zelf moeten zijn, maar die zijn er nog te weinig op dit niveau.

president

Bezoek President

In juni kwam de president van Malawi, mevrouw Joyce Banda, op bezoek om de patientenkeuken officieel te openen en nog een paar nieuwe uitbreidingen van het ziekenhuis. Ook de grote nieuwe zonnepaneel installatie werd officieel in gebruik genomen. Hiermee wordt veel geld uitgespaard en nu heeft het ziekenhuis zelf een stabiele voorziening van electriciteit. Het systeem zal nog verder worden uitgebreid. Van het bezoek van de president hebben Arne Chirwa en ik een mooie video gemaakt; met goed resultaat.

zuurstof

Zuurstof verdeelsysteem

Op de kinderafdeling heb ik twee zuurstof verdeelsystemen aangelegd: hiermee worden de apparaten, de zuurstof-concentrators, efficienter gebruikt. Veel denkwerk was nodig, bij elkaar kostte het niet zo veel geld . Het werkt goed, de verpleging is er heel tevreden mee.. Er waren koperen verbindingsstukken nodig, die een firma bij mij in de buurt op maat gemaakt heeft, mooi toch?

zaag

Zaagtafel uit Dordtrecht

Broer Wim wist dat een kennis van hem een ongebruikte electische zaagtafel in haar schuurtje had staan. We hebben hem samen opgehaald, helemaal schoon gemaakt, gedemonteerd en ingepakt. Hij kon met een container vanuit Aken mee naar Namitete. Nu is de timmervrouw Agnes Chalemba van het ziekenhuis er heel blij mee. Ik zie het machien vaak in gebruik... dan denk ik weer: mooi toch?

clean cooking

Clean Cooking

Dit jaar was het promoten van moderne, efficiente, heel weinig rook producerende houtkacheltjes een belangrijk onderwerp. Giel de Pooter is hierin onze expert en voortrekker. De financiering hiervan is geheel zelfstandig, staat los van de stichting. Op onze website doet hij verslag. Wij zijn begonnen met het toepassen van deze kacheltjes in patienten keukens. In Ludzi hadden we er 15 geplaatst. De vrouwen gebruikten ze entoesjast. In december heeft onze bouwer Emmanuel Chipatula ze allemaal vast gemetseld op een verhoging: van dat laatste komen later nog foto’s. Zo innoveren we verder. De foto hiernaast toont behalve de kacheltjes-in-gebruik: Giel, sister Regina en Willem Kerkhof.

Jacob van Wijk, voorzitter.2012

Jaarverslagen 2012

Image 1

2012 was al weer het 5de jaar van onze stichting. Er is weer veel tot stand gekomen en we hebben geen enkele reden om niet gewoon door te gaan. Hoe het was en wat verder in 2013, daar doe ik als voorzitter hierbij verslag.

Nambuma ..... een nieuw gebouw is nu nodig!

Een maand geleden kregen we bericht dat Cordaid de financiering voor een nieuw gebouw voor onderzoek zwangeren en consultatie bureau voor kinderen heeft afgewezen. Ja wat dan? Het project is te mooi om sister Modesta van Nambuma met lege handen te laten zitten. Het zal iets van 15 tot 20 duizend euro gaan kosten. Ik dacht meteen: dat kunnen we zelf toch wel… De tijd is gunstig, nu met de feestdagen: mensen willen best geven voor een goed en concreet doel. Onze stichting draagt € 6000,- bij. Verder hebben we al een paar duizend euro binnen. Dit gaat lukken en het is een heel goede start voor het nieuwe jaar. Onze Malawiaanse aannemer Emmanuel Chipatula is inmiddels al begonnen. Ons plan is om degenen die aan het project bijdragen op de hoogte te houden van de voortgang van het project. Kijk uit naar de volgende nieuwsbrief

Nambuma

Van Het Bestuur

Het bestuur zit niet stil: we hebben in 2012 4 keer vergaderd. Dat was nodig om onze plannen goed uit te werken en het beperkte jaar budget zo optimaal mogelijk te gebruiken. Dit jaar is onze website de lucht in gegaan. Er zijn nog een paar open plekjes, maar we zijn er al ruze blij mee en krijgen er positieve reacties op.

In de volgende nieuwsbrief op de website zal naar Uw mening gevraagd worden over onze website.Eerst vertel ik over aktiviteiten in en rondom het St.Gabriel’s Hospital, dan komen de verschillende gezondheidscentra aan de orde, waar we dit jaar actief zijn geweest.Mijn nieuwe huis, dit jaar gebouwd, is heel mooi geworden, zowel van binnen als van buiten. In mei en juni was ik er om mee te helpen met de bouw,in oktober tot 12 november heb ik het ingericht. Het is fijn en een luxe om een eigen woonplek te hebben. Het huis staat op grond van het ziekenhuis; dat bepaalt uiteindelijk het eigendomsrecht, maar zolang ik naar Namitete kom, kan ik het mijn eigendom noemen. Voor mijn huis is geen geld van de stichting gebruikt: zie het als mijn eigen oude dags investering.huis

Het ziekenhuis heeft 16 oxygenators, zuurstof producerende machines, ook oxygen concentrators genoemd; deze machines zijn heel belangrijk in de behandeling van patienten. Bij langdurig gebruik van deze apparaten loopt het percentage van geproduceerde zuurstof echter langzaam terug. Dan moeten bepaalde onderdelen vervangen worden. Het is gelukt om die in Nederland te vinden, ze zijn wel duur en voorlopig hebben we voor 2 machines deze onderdelen gekocht. Hiermee gaan we komende jaren verder.Ludzi: We hebben 2.5 jaar geleden sister Bernadette, de sister in charge, gesteund met haar aanvraag bij Cordaid voor de financiering van een patienten keuken. Dat geld is gekomen, alleen het was uiteindelijk niet genoeg. Onze stichting had zich voor 2 duizend euro garant verklaard, ook dat was als aanvulling niet genoeg. Uiteindelijk is de patienten keuken klaar gekomen, maar niet zonder problemen. We leren ervan en accepteren dat niet alles een succes is, soms is het wat minder.Het St.Michael community hospital in Guilleme is een oude bekende van ons. Dit jaar hebben we 500 euro aan sister Elisabeth overhandigd voor onderhoud van sommige plafonds, waar platen vervangen moesten worden en voor het verven van de gebouwen: muren, deuren raamkozijnen. Het resultaat gaan we komende maanden bekijken. De grote wasmachine, 3 jaar geleden door onze stichting betaald en met mijn hulp geinstalleerd, doet het nog steeds prima en de door MIVA betaalde Nissan ambulance rijdt er al bijna 3 jaar.

jaar 2013 4


Chitala: De Theresian sisters van Salima vroegen nu om 2 staffhouses in Chitala te renoveren: een nieuw golfplaten dak en verder deuren en muren schilderen en stukken plafond vernieuwen. Een ander staffhuis gaan we in 2013 doen. Dat is echt een oud huis, maar net nog goed genoeg om op te knappen i.p.v. af te breken.

We komen nu al meer dan 3 jaar hier: dan zie je wat er al verbeterd is: een nieuwe verloskamer, vele bouwkundige verbeteringen, nieuwe instrumenten, die soms niet blijken te functioneren en soms kunnen we die dan weer vervangen. Zo blijven we de zuster steunen bij hun werk en... blijven we zelf ook bezig.

Ngodzi: Met de renovaties waren we in 2011 al klaar, het lekkende water reservoir was toen door Emmanuel vervangen, alleen nog een nieuwe solar waterpomp, die kwam er in 2012. Dit zijn gewone onderhoudswerkzaamheden, maar als wij het niet doen, gebeurt het niet of pas na hele .... lange ... tijd.

In 2013 gaan we verder de verschillende health centres te ondersteunen. We geven support aan al die gezondheidswerkers: ZIJ doen al het dagelijkse werk, op afgelegen plaatsen, onder moeilijke omstandigheden, de Malawische zusters, de verpleegsters - vroedvrouwen, de clinical officers en al die anderen. Belangrijk is voor hen om goede spullen te hebben en goede gebouwen om in te werken. Kleinschalig en effectief, zo doen we het. Samen met hen een praktische oplossing bedenken voor hun problemen en dan heeft de stichting meestal geld genoeg, als er betaald moet worden.

Het zijn de bescheiden, praktische dingen die het doen: een sterilisator, een solar waterpomp,een bloeddrukmeter, een nieuwe accu voor het solar licht systeem, maar ook het feit dat wij komen, dat wij belangstelling tonen en vragen, kunnen we je ergens mee helpen?

Jacob van Wijk, voorzitter.

2011

Jaarverslagen 2011

Het jaar 2011 is voor onze stichting zeer productief geweest. Er is veel tot stand gebracht. Het bestuur was er druk mee, maar deed het werk met veel voldoening. In april is Willem Kerkhof, Witte Pater en ziekenhuis pastor in het St.Gabriel’s, het 4de bestuurslid geworden. Daarmee hebben we het hele jaar een man ter plaatse in Malawi.

Binnenkort gaat onze website de lucht in. Daar wordt momenteel hard aan gewerkt. We willen er mee iedereen op de hoogte houden van de projecten en wat we verder doen of van plan zijn.

In 2011 zijn we begonnen met daadwerkelijke steun aan 4 health centres in de Central Region van Malawi: Chitala in het Lilongwe diocees en Kanyama, Ngodzi en Tsangano in het Dedza diocees.

jaar 1

Eerst het St.Gabriel’s hospital: in 2011 hebben we een bedscherm en een geluidsinstallatie aangeschaft voor de kinderafdeling. Dat die afdeling Jacob’s voorkeur heeft, moge bekend zijn. Beiden zijn in Nederland gekocht en in mei met een container vanuit Luxemburg naar Malawi vervoerd. Het bedscherm geeft wat meer privacy rond een kinderbedje, als dat nodig is. De geluidsinstallatie is op maat door een technicus van de firma RSL uit Rotterdam samengesteld en in oktober door de elektricien van het ziekenhuis, Flora Niyrongo, vakkundig aangelegd. Hij deed het direct: fantastisch! Het zijn 10 aan het plafond hangende luidspreker bollen,- heel modern,- plus een aparte speaker in de isolatie afdeling en natuurlijk de versterker met microfoon op de verpleegsterspost. De geluidskwaliteit is goed en de verpleegkundige staf is er erg blij mee. Behalve voor het doen van allerlei mededelingen kan het systeem goed voor voorlichting gebruikt worden, ook bijvoorbeeld voor het morgen gebed. De laatste aanwinst is nu een snoerloze microfoon, waarmee de spreker naar de moeders op de zaal toe kan gaan en bij voorbeeld een onderling gesprek over gezondheid en zorg voor hun eigen kind op gang kan brengen.

Support aan health centres in de Central Region van Malawi

Al doende hebben we een goede manier van werken gevonden. Emmanuel Chipatula, aannemer in Lilongwe, is onze man voor alle bouwactiviteiten. Hij maakt eerst een estimate, een kostenraming en als wij het daarmee eens zijn, voert hij het werk uit met zijn mannen. Hij declareert de kosten en het arbeidsloon bij Willem en die krijgt het geld overgemaakt van onze penningmeester Giel de Pooter. De health centres, meestal geleid door Malawische zusters, hoeven dan niet zelf naar een betrouwbare aannemer op zoek te gaan, wat in Malawi niet zo gemakkelijk is.

We zijn begonnen in het health centre in Chitala van de Theresian Sisters. Die moesten hun verlosafdeling sluiten op last van de Medical Council van Malawi: het zou namelijk niet aan de eisen voldoen. Chitala ligt ten noordwesten van Salima. Er is nu een mooie verloskamer gekomen via een verbouwing. Verder is het dak van de OPD hersteld en verschillende ruimtens zijn mooi geverfd. In dat gebied komen veel vleermuizen voor. Die dieren gaan graag massaal in de ruimte onder het dak en boven het plafond zitten of hangen. Hun uitwerpselen doen uiteindelijk het plafond naar beneden komen. Onze aannemer heeft een aantal plafonds hersteld, maar de ruimte daarboven ook vleermuizenontoegankelijk gemaakt.

jaar 2


Het volgende Health Centre in Kanyama, 22 km ten noord-oosten van Dedza, had een nieuw plafond in de verloskamer en een heel nieuw dak voor de hele verlosafdeling nodig. Emmanuel heeft die klus met zijn mannen geklaard. Het nieuw dak is prachtig om te zien, het glinstert in de zon. Kanyama heeft geen aansluiting op het elektriciteits net. 7 Jaar geleden is daar een uitgebreid solar panel 12 volts licht systeem aangelegd, maar dat is nooit goed bijgehouden. Accu’s waren weg en verbindingen onklaar en de 12 volts lampen allemaal uitgebrand. De panelen zelf en de bekabeling waren er gelukkig nog wel. De weg van Dedza naar Kanyama is slechts 22km lang, .. maar in de regentijd nauwelijks begaanbaar, in de droge tijd duurt dat stuk altijd nog een uur. Dedza is toch al een uur en 3 kwartier van Namitete rijden. Toch ben ik er 2 keer terug geweest, telkens weer een stuk van het 12 volts systeem herstellen en nieuwe onderdelen installeren. Nog is het niet klaar. Inmiddels staan er 2 nieuwe accu’s, zijn er 2 nieuwe volt-regulators gemonteerd en 10 nieuwe lage-energie lampen bevestigd. In 2012 komen er nog 5 accu’s en een aantal lampen bij. Mr. Clemence Chiphazi, een verpleger daar, heeft alle technische werk met veel aandacht gevolgd, ook mee gemonteerd en de verwachting is, dat hij het systeem verder gaat bijhouden.

jaar 3


Ngodzi, een dorp aan de grote weg van Balaka naar Salima heeft al tientallen jaren een health centre, geleid door de Presentation Sisters. Ook daar werd onze bijstand gevraagd. Dakspanten van het hoofdgebouw waren door termieten gedeeltelijk weggegeten, muren moesten hersteld en geverfd worden en de kunsstof watertank lekte. Die was al eerder hersteld, zonder succes overigens en dat was nu niet meer mogelijk. Emmanuel heeft een nieuwe van 5000 liter gekocht en geplaatst: dat kost 900,- euro. Toen begaf de door een solar panel gevoede waterpomp het. Zonder die pomp wordt het water nu elke dag in emmers op het hoofd (van vrouwen) aangevoerd. Wij zullen als dan nog voor een nieuwe pomp zorgen, dat is inmiddels in ons butget opgenomen.

Tsangano, 50 km ten zuiden van Dedza op de grens met Mozambique, geleid door de Sisters of the Blessed Virgin Mary had een lijst van klussen: een nieuw dak op een buiten corridor, een stuk erg verroest dak van een gebouw roestvrij maken en schilderen, het dak van de patienten keuken van een ventilatie opening voorzien en een nieuwe overdekte wasplaats met drooglijnen. Emmanuel moest opschieten, want het regeseizoen kwam er aan. De laatste 40 km weg daar naar toe is een grote verzameling van kuilen en gaten, waar je in de droge tijd al 2 uur overdoet en in de regentijd loop je veel kans te blijven steken. Wij gaan daar nog instrumenten leveren. De zusters zijn blij, dat hun zorg en dagelijks werk gewaardeerd wordt door hulp van buitenaf, om het wat gemakkelijker te maken.

jaar 4


Nambuma, wat dichterbij, 50 km van Namitete, is in oktober 2011 op onze lijst gekomen. Daar is het vooral weer het solar panel 12 volts licht systeem dat onderhoud nodig heeft. Er is daar een 12 volts koelkast voor het hele hospital, die al enkele jaren niet meer werkt. In oktober 2011 lukte het om de fout te vinden, er was kortsluiting in de kabels. Toen dat verholpen was, bleken de 3 accu’s onherstelbaar beschadigd te zijn, die moeten nog vervangen worden. De sisters willen een uitbreiding, een nieuw gebouw voor prenatale zorg, voor under five clinics, zeg consultatiebureaus voor kinderen en andere activiteiten. De kosten zijn te hoog voor onze eigen stichting en we zijn op zoek naar andere bronnen, misschien welk een donor, die dat zou willen doen.

jaar 5

We zijn gaan kijken in Scharpevale, een health centre ook aan de weg van Salima naar Balaka, maar dan meer naar het zuiden. De zusters daar waren begonnen aan een nieuwe kinder afdeling, helaas ze waren nog niet halverwege met de bouw of het geld was op. We zijn er wel gaan kijken, maar hebben besloten dat we de zusters daarmee niet kunnen helpen: ze hadden er niet aan moeten beginnen. Hun clinic heeft zo’n kinderafdeling niet nodig, het is buiten proportioneel. Onze stichting kan niet alle! problemen oplossen. Waarschijnlijk kunnen we dat health centre met andere zaken helpen, daar zijn we nog mee bezig.

jaar 6


Kacheltjes, hoe zit het daar mee? De Philips woodstoves zouden in 2011 voor de patienten keuken in Namitete komen. Echter ze zijn er nog niet… Ze gaan geproduceerd worden in Lesotho en komen niet meer uit India. Wij zijn wel de eersten aan wie geleverd gaat worden, misschien over een paar maanden al. Giel, onze penningmeester, is veel te weten gekomen over dit soort energie-zuinige en rook-arme kacheltjes. Er zijn er verschillenden ontwikkeld, het Philips kacheltje is er een van, een ander is de Envirofit. Die heeft het voordeel, dat er geen electriciteit voor nodig is en verder kan de brandstof, meestal hout, in onbeperkte lengte onderin ingevoerd worden, terwijl bij de Philips het in kleine stukjes bovenin gedaan moet worden. Met Giel als voortrekker, gaan we de Envirofit, waarvan we er inmiddels al 54 stuks in Namitete hebben, eerst in een dorp in de buurt op proef aan de man, beter: aan de vrouw brengen. We zijn reuze benieuwd hoe dit zich gaat ontwikkelen. Tot zo ver staat het financieel los van onze stichting. Dat is ook niet belangrijk. Het kan wel iets zijn, waarmee de mensen hier verder kunnen komen. Samen met externe partners willen we in de toekomst proberen een rookarme kookmethode in meerdere dorpen te introduceren.

2010

Jaarverslag 2010

Van de voorzitter

Voor u ligt de Nieuwsbrief van de Stichting St Gabriel’s Hospital Malawi met beknopte informatie over de stichting, onze activiteiten in het afgelopen jaar en onze plannen voor het nieuwe jaar. Drie jaar geleden ging ik terug naar Namitete, Malawi, mijn oude liefde, om er als arts te werken in het St Gabriel’s Hospital. Ik werk er nog steeds ieder jaar, telkens voor een aantal maanden. De stichting is opgericht om een bijdrage te kunnen leveren aan nuttige doelen, zoals het Gabriel Support Fund voor patiënten die hun behandeling niet kunnen betalen, en voor staf die een renteloze lening willen opnemen voor de aanschaf van een laptop.Ondanks economische tegenwind vertrouw ik (wederom) op uw steun! Veel leesplezier! - Jacob van Wijk

Een nieuwe partnerorganisatie in 2010

Onder ongewijzigde naam zal de Stichting St Gabriel’s Hospital Malawi haar kernactiviteiten geleidelijk uitbreiden naar andere niet- gouvernementele ziekenhuizen in Malawi.Voorwaarde is wel dat die gelegen zijn in de ‘Central region’ van Malawi. Op 31 augustus is uitbreiding van het werkgebied per notariële akte vastgelegd. Al eerder zijn contacten gelegd met andere ziekenhuizen, zoals St Michael’s Community Hospital.

St Michael’s Hospital

St Michael’s Hospital valt onder het bisdom van Lilongwe en wordt op afstand bestuurd door de ‘Diocesan Health Board’. Het ziekenhuis is aangesloten bij CHAM, en wordt geleid door de Grey Nuns of Ottowa, die in 1936 het ziekenhuis hebben gebouwd. Het ziekenhuis staat in Guilleme, in Mchinji district. Het heeft een opname capaciteit van 65 bedden. Omdat Guilleme tegen de grens ligt met Mozambique is een deel van de patiënten afkomstig uit Mozambique.

map

Bestuursvergadering 7 augustus 2010

Het nieuwe bestuur in haar huidige samenstelling vergaderde voor het eerst op 7 augustus 2010. Besproken werden uitbreiding van het werkgebied, wijze van besluitvorming buiten vergadering en bevoegdheden van bestuursleden. Besluiten buiten vergadering zullen per email worden genomen waarbij elk bestuurslid schriftelijk zijn stem uitbrengt. Activiteiten en geldtransacties conform jaarplan en begroting vergen geen aparte besluitvorming. Verder werden de statutair verplichte financiele verslaglegging, jaarlijkse balans en resultaatrekening, en het opstellen van het meerjaren beleidsplan besproken.

Waarom een 2011-2015 Beleidsplan

Als Stichting willen we transparant zijn naar onze partners in Malawi, onze Nederlandse samenwerkingspartners zoals Cordaid, en onze donateurs. We hebben veel geleerd van de drie voorbije jaren. We willen onze bescheiden maar specifieke positie en rol op het zich steeds wijzigende speelveld van ‘particulier initiatief en mondiale ontwikkeling’ zo helder mogelijk definieren. Tevens willen we aangeven een langdurige relatie met partners belangrijk te vinden. We willen geen eendagsvlinder zijn. Lokale partners worden wel getoetst aan criteria zoals registratie van de instelling en aantoonbare inbedding in de gezondheidszorg op districtsniveau. Onze doelstelling en bijbehorende kernactiviteiten zullen naadloos in elkaar overgaan, en zijn beperkt en concreet. Tenslotte willen we ons als door de Belastingdienst en Stichting Geef Gratis ANBI geregistreerde stichting zonder winstoogmerk profileren en verantwoorden.

Wat is er bereikt in 2010

Met succes is bemiddeld voor een nieuwe ambulance voor het St Michael’s Hospital. De oude ambulance was aan vervanging toe na meer dan tien jaren trouwe dienst. Het geld voor de nieuwe ambulance werd beschikbaar gesteld door MIVA. Uit eigen middelen werd een industriële wasmachine aangeschaft voor het St Michaels Hospital. Om een betere waterdruk te garanderen moesten leidingen en watertank worden vervangen. Jacob heeft bij de installatie al zijn technische kennis en vaardigheden nodig gehad.

Op 15 augustus is de verbouwing van de patiëntenkeuken van St Gabriel’s Hospital van start gegaan. Verbouwing en uitbreiding waren hard nodig na 40 jaar. Alvorens te beginnen werden patiëntenkeukens van diverse ziekenhuizen in de wijde omgeving bezocht. Jacob en pater Willem Kerkhof leven zich nu uit als ware opzichters. Het is de bedoeling dat familie van patiënten straks minder in de rook zitten bij het koken. Het patiëntenkeuken project wordt gefinancierd met een bijdrage van Cordaid van €26.657,-.

Jacob heeft ook dit jaar vijf maanden als zaalarts gewerkt op de kinderafdeling van het St Gabriel’s Hospital. Naast directe patiënten zorg (‘handen aan het bed’) wordt praktische kennis overgedragen aan clinical officers en verpleegkundigen.

Bovendien werd de behandelkamer van de kinderafdeling van het St Gabriel’s Hospital heringericht met medische apparatuur en werden diverse instrumenten aangeschaft zoals pulsoxymeters, eenvoudige apparaatjes om de zuurstofverzadiging in het bloed van patiënten op een niet-invasieve wijze te meten.